Заповед №РД 01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително


Zapoved_OD-01-154_MZ

Отчетно Изборно събрание на БЗС-Районна колегия-Русе

Уважаеми колеги,

      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС – гр.Русе и решение на УС от 29.10.2019 год. се свиква Годишно отчетно изборно събрание, което ще се състои на 24.04.2020 год. /петък/ от 16.00ч в залата на Център по дентална медицина –Русе.

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Избор на делегати на Общо събрание на БЗС-РК-Русе

2.Отчет на Председателя на БЗС-РК-Русе за дейността.

3.Отчет на Председателя на КК на БЗС-РК-Русе

4.Отчет на Председателя на КПЕ на БЗС – РК-Русе

5.Освобождаване от отговорност на досегашните председатели на УС,КК и КПЕ

6.Избор на УС,КК ,КПЕ и делегати за Конгреса на БЗС

7.Промени в Устава

8.Разни

       На събранието са поканени всички членове на колегията.

      Във връзка с усложнената противоепидемична обстановка в страната в момента  ,ще получите и допълнителна информация за провеждането на събранието.

Важно съобщение до всички ЛДМ

Уважаеми колеги,

във връзка с решение на Кризисния щаб на БЗС,Ви информираме за  следното:

1.Всички лечебни заведения, които продължават да работят в условията на извънредно положение, да изпратят на имейла на РК на БЗС Русе- ssbruse@abv.bg, в рамките на 3(три) работни дни точния адрес на кабинета,телефон и  броя на работещия в тях персонал. Тази информация е необходима за адекватно разпределение на личните предпазни средства, които предстои да се получат от държавата.

2.Кризисният щаб на БЗС препоръчва на всички колеги, които работят в условията на извънредно положение, да лекуват в лечебните си заведения предимно неотложните случаи по тяхна преценка. Препоръчваме избягването на работа в аерозолна среда (турбини, скалери и др.), като се предприемат всички защитни мерки, спазвайки стриктно препоръките за асептика и антисептика на Кризисния щаб, публикувани във всички медии на БЗС.

Решение на Кризисния щаб на БЗС

Уважаеми колеги,

запознайте се решение на Кризисния щаб за работата на лекарите по дентална медицина в условията на изввънредно положение.


Писмо до членовете на БЗС

Писмо и документи от доц. д-р Ангел Кунчев

03-18-2020 248 Pismo_US_doc. Kunchev_Ukazaniya_Prevenciya_COVID-19


Osnovni stapki_Povedenie_pacienti_samnenie_COVID-19
Pismo ot doc. Angel Kunchev_COVID-19
Ukazaniya_Evropeiski center_prevenciya_control_COVID-19

123» ...   Last »