Клинико-практична конференция по проблемите на естетичната стоматология -1 октомври 2016г,гр.София

Конференция 1 октомври

  History of Bg-Ger. Society
         

Национален форум по дентална медицина – гр.Банско- 14-16.10.2016г.

Програма НФДМ`


Програма НФДМ – лист 2
Условия за настаняване в НФДМ

Трета дейност за ЗОЛ над 18 години

Уважаеми колеги, На 31.08.2016г., в 17.30 ч. бе разписан Договор за изменение и допълнение на НРД 2016г. за дентални дейности, касаещ включване на допълнителна трета дейност / екстракция или обтурация / за здравноосигурени лица / ЗОЛ / над 18 години за периода 01 септември 2016г. до 31 декември 2016г.


Договор за изм. и доп. на НРД 2016

Указание между НЗОК и БЗС за прилагане на НРД 2016 за дентални дейнности

Указанието в във връзка с предоставената възможност от НЗОК за дистанционно отчитане и обмен на информация между изпълнителите на ИДП и РЗОК на фактури, спецификации, отчети и информация за обработените в информационната система на НЗОК електронни отчети на ИДП и в изпълнение на чл. 112, ал. 3 от НРД 2016 г. за денталните дейности, са определени видове електронни подписи, с които се подписват и подават през портала на НЗОК или чрез WEB услуга електронните отчетни документи на лекарите по дентална медицина (XML файл).


Ukazanie mejdu NZOK i BZS za prilagane na NRD 2016_KEP_25_08_2016

4-ти национален форум по дентална медицина -гр.Хасково

pismo Forum 2016


Program
Tourist program A5
Child party A5  

123» ...   Last »