Правила за добра медицинска практика на лкерите по дентална медицина

Уважаеми колеги,

тук можете да се запознаете с Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, приети  на Извънредните  конгреси на БЗС на 21.06.2019г. и 22.11.2019.


Pravila_Obshti i Specialni_26.11.2019

Задължителна застраховка“Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“

             Уважаеми колеги,

             Във връзка  с Наредбата за задължителното застраховане на лицата ,упражняващи медицинска професия,всеки от членовете на БЗС-Районна колегия- Русе,който желае да се включи в групов застрахователен договор може да го направи ,като заплати сумата от 51.00лв /застрахователния период е една година/ .Офертата е  предоставена от ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“.На всеки застрахован ще бъде издаден индивидуален застрахователен сертификат.Тези от вас ,които желаят могат да сключат задължителна застраховка „Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“ самостоятелно.
Общи условия застраховка

Избор на делегати за Отчетно-Изборно събрание на БЗС-Районна колегия-Русе мандат 2020-2023г.

БЗС-Районна колегия -Русе уведомява своите членове ,че с решение на Управителния съвет от 29.10.2019г. ,Отчетно Изборното събрание на колегията ще се проведе на 24 април 2020г. от 16.00ч.В тази връзка стартира процедура по избор на делегати за мандат 2020-2023г.

Краен срок за подаване на предложения – 18.12.2019г. в офиса на БЗС-РК-Русе.Моля,за Ваше улеснение попълнете протокол – приложение №1.

УС на БЗС-РК -Русе

ProtokolPrilojenie1delegati_2017-2020

 

А. Общо събрание на Районната колегия

           

Чл. 8. (1) Общото събрание на Районната колегия се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на трима членове.

                        (2) Делегатите се избират от Общо събрание на лекарите по дентална медицина,упражняващи професията си в района  и са с мандат 3години.

                        (3) Членовете на Управителния съвет на РК, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на РК са делегати на Общото събрание по право.

                       (4) В Общото събрание не могат да участват делегати, които не са изпълнили задължението си за плащане на членския внос, съгласно настоящия устав.

                Чл. 9.  (1) Общото събрание се свиква от УС на РК на редовни заседания веднъж годишно в края на месец  април  на съответната година.

                        (2) Датата, мястото и проекта за дневен ред на Общото събрание на РК на БЗС  се обявява от УС  до два  месеца преди насрочената дата чрез уведомяване на членовете.

                        (3) Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред и за изменения и допълнения на Нормативните документи на РК на БЗС  за Общото събрание   не по късно от един месец  преди насрочената дата.

                        (4) Окончателният дневен ред на Общото събрание се обявява от УС на РК до  двадесет дни преди насрочената дата.


 

Проект „Специални правила“ на Правила за добра медицинска практика на ЛДМ

Уважаеми колеги,

публикуваме II раздел „Специални правила“ на Правила за добра медицинска практика на ЛДМ,съгласно чл.5 от ЗСОЛЛДМ.Проектът ще се разглежда и обсъжда на предстоящия Извънреден конгрес на БЗС на 22 и 23.11.2019г.


t.1_Proekt_Specialni pravila_ALL_final_02.10.2019  

Информативно

Уважаеми колеги,

молим тези от Вас ,които са посетили София Дентал Мийтинг на 03-06 октомври 2019г. или са  заплатили за онлайн участие да донесат своите сертификати в 

офиса на Районна колегия-Русе,за да бъдат отразени точките в регистъра.

123» ...   Last »