Задължителна застраховка“Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“

Уважаеми колеги,

             Във връзка  с Наредбата за задължителното застраховане на лицата ,упражняващи медицинска професия,всеки от членовете на БЗС-Районна колегия- Русе,който желае да се включи в групов застрахователен договор може да го направи ,като заплати сумата от 51.00лв в срок до 24.11.2021г. Офертата е  предоставена от ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“.Застрахователният период е една година.На всеки застрахован ще бъде издаден индивидуален застрахователен сертификат.Тези от вас, които желаят, могат да сключат задължителна застраховка „Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“ самостоятелно.

Писмо от БЗС,касаещо Нова методика за работа при неблагоприятни условия на работа на ЛДМ

Национален форум по дентална медицина -гр.Банско,01-03 октомври 2021г.

Важна информация относно новата методика за заплащане при НУР

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЗС-РАЙОННА КОЛЕГИЯ-РУСЕ – 02.07.2021Г.

Уважаеми колеги,

      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС – гр.Русе се свиква Отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 02.07.2021 год. /петък/ от 16.00ч в зала „Европа“ на Доходно здание.

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на делегати на Общо събрание на БЗС-РК-Русе

2.Отчет на Председателя на БЗС-РК-Русе за дейността.

3.Отчет на Председателя на КК на БЗС-РК-Русе

4.Отчет на Председателя на КПЕ на БЗС – РК-Русе

5.Освобождаване от отговорност на досегашните председатели на УС,КК и КПЕ

6.Избор на УС,КК ,КПЕ и делегати за Конгреса на БЗС

7.Промени в Устава

8.Разни

       На събранието са поканени всички редовни членове на колегията.

123» ...   Last »