Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“ -04.02 -06.02.2022г.,гр.Шумен

Важна информация във връзка с промени в Закона за регистър Булстат в сила от 04.01.2022г.

Задължителна застраховка“Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“

Уважаеми колеги,

             Във връзка  с Наредбата за задължителното застраховане на лицата ,упражняващи медицинска професия,всеки от членовете на БЗС-Районна колегия- Русе,който желае да се включи в групов застрахователен договор може да го направи ,като заплати сумата от 51.00лв в срок до 24.11.2021г. Офертата е  предоставена от ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“.Застрахователният период е една година.На всеки застрахован ще бъде издаден индивидуален застрахователен сертификат.Тези от вас, които желаят, могат да сключат задължителна застраховка „Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“ самостоятелно.

Писмо от БЗС,касаещо Нова методика за работа при неблагоприятни условия на работа на ЛДМ

Национален форум по дентална медицина -гр.Банско,01-03 октомври 2021г.

123» ...   Last »