ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 Г.

Уважаеми колеги, Публикуваме оригинал на Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2018 г., който бе разписан на 29.01.2019 г. от членовете на КИПНРД по ЗЗО на БЗС, членовете на Надзора на НЗОК и министърът на здравеопазването. Очакваме Договорът да бъде публикуван в „Държавен вестник“ в петък, 01.02.2019 г. Подписаният Договор е този, който бе приет от делегатите на Извънредния конгрес на БЗС, състоял се на 25.01.2019 г. НЗОК подготвя индивидуалните договори за изпълнителите на дентална помощ.


Dogovor za izmenenie i dopylnenie na NRD 2018

Comments are closed