Възникал проблем в НИСО

Уважаеми колеги,

публикуваме писма относно възникнал проблем в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителна Агенция „Околна среда“ (ИАОС), по отношение подаване на работни листа за класификация на отпадъците съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Comments are closed