Електронно отчитане на денталните лекари в Интегрираната информационна система на НЗОК

От 01. 01. 2012 г. няма да се промени начина на отчитане на денталните лекари. Представянето на дейността на денталните лекари с електронния отчетен документ няма да бъде задължително до средата на 2012 г. То ще бъде (както и до сега) допълнение към отчетните документи, като данните ще служат само за тестване на модул „Искове на ПИДП и СИДП” в интегрираната информационна система на НЗОК. Новото е, че от началото на следващата година лекарите по дентална медицина ще могат да ползват електронни фактури при отчитане и заплащане на дейността им. За целта изпълнителите на ДП следва да притежават валиден квалифициран електронен подпис. За повече подробности информация може да се получи от софтуерната фирма, която обслужва всяка дентална практика.   РЗОК – Русе РК на БЗС – Русе

Comments are closed