Правила за добра медицинска практика на лекари по дентална медицина в Република България,публикувани в Държ.в-к ,бр.41/08.05.2020г.

Правила за добра медицинска практика

Оперативна програма Иновации и Конкурентноспособност

04-30-2020 403 Pismo do US_OPIK

Писмо от г-н Кирил Ананиев,министър на здравеопазването относно предпазни облекла и многократни маски

Pismo ot Kiril Ananiev_LPS

Предприемане на мерки за подпомагане на малкия и среден бизнес и в частност в сферата на денталната помощ,в условията на извънредно положение

04-28-2020 391 Pismo do US_pismo ot Jeni Nacheva_merki_podpomagane_maluk i sreden boznes_dentalna pomosht


Pismo ot Jeni Nacheva_merki za podpomagane na maluk i sreden biznes

Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент /SARS-CoV-2/,подготвени от Медицински експертен съвет към Министерски съвет

04-22-2020 380 Pismo do US_Nasoki za povedenie


Pismo_Ananiev_materiali_Nasoki_povedenie_COVID19_MES_MS

«1234» ...   Last »