ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БЗС-РАЙОННА КОЛЕГИЯ-РУСЕ

На 01-и април от 17.00ч в залата на Център по дентална медицина ще се проведе Отчетно събрание

на БЗС-Районна колегия-Русе.Присъствието на делегатите е задължително.

Протокол от заседание на УС на БЗС-Районна колегия-Русе-10.02.2016

Заседание на УС на РК на БЗС-10.02.2016

Дентална академия РОДОПИ- 3-6 март 2016г.,Пампорово

Programa


DAR 2016_Hotel

Статистическа отчетност на лечебните заведения за 2015г

Съгласно разпоредбите на Закона на статистиката ,Наредба №1/27.02.2013г и чл.6,ал.3 от Закона за лечебните заведения за предоставянe на медико -статистическа информация и информация за извършваната медицинска дейност от ЛЗ,всички лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ на територията на Русенска област са длъжни да получат,попълнят и предадат в РЗИ -Русе,дирекция Медицински дейности к-т №4 отчет за дейността си през 2015г . Краен срок -10.02.2016г.

Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“-гр.Шумен -29.01-31.01.2016

Национален форум по дентална медицина

«12345» ...   Last »