Обръщение

                     Уважаеми колеги,

                     УС на РК Русе призовава всички членове на колегията да се включат в кампания за набиране на парични средства за сина на д-р Иванка Овчарова, който страда от MRSA инфекция и през последните пет години е преживял много обостряния, свързани със скъпо антибиотично лечение. Освен това периодично му се правят кръвопреливания. Неговата кръвна група е В+. Ако някой колега е с такава кръвна група и би желал да дари кръв в момент, когато това е необходимо, моля да заяви желанието се при Ивeлина Атанасова и да остави телефон за връзка.

                Д-р Росица Илева, председател на УС на РК Русе

Пролетно тържество – 26.04.2014г

БЗС -Районна колегия – Русе кани всички свои членове на Пролетно тържество

на 26- и април 2014г  /събота/ от 19.00ч в ресторант „Левента“.

За записване и информация :

Ивелина Атанасова – тел:0885/333 269 и 082/834231

Отчетно изборно събрание на БЗС-РК-Русе- 22.03.2014г.

       На 22.03.2014 г. от 10.00 ч. в залата на Центъра по дентална медицина ще се проведе лекция от ПМОЛДМ на тема: „Стареене на човешкото лице и възможностите на денталната медицина.” Лектор д-р Грета Йорданова.

       След кафе-пауза ще се проведе годишното отчетно-изборно събрание на РК на БЗС гр. Русе. Присъствието на делегатите  на Общото събрание е задължително!

Каним и всички редовни членове на колегията да бъдат гости на събранието.  

Дневен ред:

  1. Избор на комисия по избора и председател на събранието.
  2. Отчет на председателя на УС за изтеклия мандат.
  3. Отчет на Комисията по професионална етика.
  4. Отчет на Контролната комисия.
  5. Избор на управителен съвет, председател на управителния съвет, контролна комисия, комисия по професионална етика,  делегати за конгресите на БЗС и делегати на общото събрание.
  6. Разни.

Национален форум Плевен – 2014г.

2014 Програма


Курс 30.03.14
Форум настаняване  

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе

Протокол_заседание на УС_ 12.02.2014

«12345» ...   Last »