10-ти юбилеен семинар на РК на БЗС-Пловдив 30.09-01.10.2017,гр.Хисар

Programa_Hisar_2017

ДОПЪЛНИТЕЛНО УКАЗАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕКВИЗИТ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА Е /УИН/ – УНИКАЛЕН ИДЕНТИТФИКАЦИОНЕН КОД НА ЛЕКАРЯ/ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ИЗВЪРШИЛ ПРЕГЛЕДА НА УЧЕНИКА

Писмо_ РЗИ-Русе


Медицинска бележка-образец

Обява

Предлага се оборудван кабинет под наем .Адрес – кв.Родина 2,бл.Мала планина ,вх.В,ет.1/до училище „Олимпи Панов“.

Тел. за връзка : 0889 348 461 Д-р Райка Тодорова

Обнародвана е Конвенция на Минамата,касаеща употребата на дентална амалгама- ДВ бр.61/28.07.2017

В Държавен вестник, бр. 61/28.07.2017 г. е обнародвана Конвенция Минамата относно живака (ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 2 септември 2016 г. – ДВ, бр. 71 от 2016 г. В сила за Република България от 16 авуст 2017 г.), касаеща употребата на дентална амалгама. По-долу можете да намерите Конвенцията. Обръщаме ви внимание на стр. 29, касаеща денталната амалгама.


Konvenciq Minamata otnosno jivaka_obn. DV br. 61_28.07.2017 (1)

Указание на Министерство на Здравеопазването във връзка с издаването на медицински бележки на ученици. Изискванията трябва да се спазват от всички лечебни заведения.

Указания за издаване на медицински бележки

«12345» ...   Last »