ГФО 2022г.

Анекс към НРД за дентални дейности за 2020-2022г.

Публикуван в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г., Договор № РД-НС-01-3-9 от 22 май 2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Предконгресен лекционен и практически курс -15 юни 2023г, гр.Бургас

21-и Научен конгрес на БЗС – 15-17 юни 2023г, гр.Бургас

Уважаеми колеги,
Публикуваме Ви условията по участието на редовните членове на БЗС в 21-ия Научен конгрес на БЗС, който ще се проведе от 15 до 17 юни 2023г в гр.Бургас
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 200 лв. до 23.05.2023 г. Таксата включва участие в тържественото откриване, коктейл и участие в лекционната програма.
• Конгресна такса след 23.05.2023 г. – 250 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Регистрацията се извършва в районните колегии на БЗС като се депозират необходимите суми и се предоставят данни за издаване на фактура.
Районна колегия-Русе ще подпомогне всеки един от участниците с 100лв от Конгресната такса.
Таксата за участие в лекционната програма не включва предконгресния лекционен и практически курс!
• Онлайн излъчване на научната програма – 160 лв. Регистрацията и заплащането се извършват онлайн на сайта на БЗС.
• Галавечеря – стойност на куверт 90 лв., до 300 участника. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата. Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЯСТО!
При желание да се включат в първата вечеря на 14.06.2023 г. /сряда/, кувертът е в размер на 70 лв.
Откриването на 21-ия Научен конгрес на БЗС ще се състои на 15.06.2023 г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в Морската градина, сцена „Охлюва“ и „Морско казино“. Научната част ще се проведе в Конгресен център – пристанище Бургас на 16 и 17.06.2023 г. Регистрацията на участниците ще започне от 15.06.2023 г. /четвъртък/ 14:00 ч. – 18:00 ч. и от 08:00 ч.- 14:00 ч. на 16.06.2023 г. /петък/ в Конгресния център – пристанище Бургас.
В прикачения файл може да се запознаете с Научната програма за 21-ия Научен конгрес на БЗС.

Лекционен ден -8.04.2023г., гр.Русе

Районна Колегия на БЗС – гр. Русе

Ви кани на ЛЕКЦИОНЕН ДЕН

на 08.04.2023г.,
конферентна зала на хотел „Дунав Плаза“

ПРОГРАМА

10.00 – 10.30 ч. – Регистрация

10.30-11.00ч. – Изолация с кофердам – Лектор:Д-р Мария Цанкова

11.00 –12.00ч. – Пред-ендодонтска подготовка–Лектор :Д-р Траян Добрев

12.00-13.00ч – Грешките, които ни провалят в ежедневната ендодонтия – Лектор :Д-р Мирена Дойчинова

13.00 – 14.00 – Кафе пауза и кетъринг

14.00 –15.00ч – Биокерамики в консистенция на тесто – индикации и протоколи на работа – Лектор :Д-р Мирена Дойчинова

15.00-16.00ч – Пост-ендодонтски възстановявания – Лектор :Д-р Траян Добрев

Без такса участие!!!
За информация и записване: Ивелина Атанасова – тел: 0885 333 269
Моля да потвърдите участие до 31.03.2023г