Отлагане на въвеждането на единствено и само електронни рецепти

Писмо до институциите от БЗС, касаещо преговорния процес между БЗС и Надзорния съвет на НЗОК относно бюджета за дентална помощ за 2022г.

20-ти Научен Конгрес на БЗС- 16-18 юни 2022г, гр.Бургас

Уважаеми колеги, тук може да се запознаете с условията за участие в Научния Конгрес.

БЗС-Районна колегия ще подпомогне всеки един от участниците с 80лв от Конгресната такса.

Писмо от БЗС относно запитване на Д-р Николай Шарков до МЗ за заплащането на дентална помощ на бежанците от Украйна

Програма и съпътстващи курсове на НФДМ „Мадарски конник“, гр.Шумен – 8-10 април 2022г.