Пролетен празник – 7 април 2012г.

Уважаеми колеги,
Районна колегия -Русе Ви кани на Пролетен празник на 7-и април 2012г.
в ресторант „Панорама“ на хотел „Рига“.
Куверт:15.00лв

Годишно отчетно събрание на БЗС-РК-Русе

На 7 април 2012г/събота/ от 17.00ч в конферентна зала на х-л „Рига“ ще се проведе отчетно събрание на БЗС-Районна колегия -Русе
                                         Дневен ред:
1.Отчет на председателя на УС на БЗС-РК-Русе за дейността през 2011г.
2.Отчет на Председателя на КК на БЗС-РК-Русе за 2011г
3.Отчет на председателя на КПЕ на БЗС-РК-Русе за 2011г
4.Промени в Устава на БЗС-РК-Русе
5.Разни

Председател на УС на БЗС-РК-Русе

Д-р Росица Илева

Теоретико – практически курсове на Асоциация София Дентал Мийтинг в гр.Русе

Русе 17-18 март 2012г.

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе-10.02.2012г.

Информация РЗОК

Директорът на РЗОК-Русе- г-н Калоян Копчев неофициално информира зъболекарите,които са договорни партньори,че трябва да бъдат много прецизни при снемането на статуси.С натрупването на информация в базата данни на РЗОК-Русе може лесно ежемесечно да се сравнява и да се установяват различия в статуса на един и същи пациент,който е бил снет от различни зъболекари,както и дали са били извършени абсурдни манипулации(напр.обтурация на вече екстрахиран зъб).След влизане в сила на задължителното електронно отчитане,такова сравняване ще е достъпно и за контролните органи на НЗОК.


Колеги,внимавайте при снемане на статуса!
Д-р Росица Илева,председател на УС на БЗС-РК-Русе