Писмо от БЗС,касаещо Нова методика за работа при неблагоприятни условия на работа на ЛДМ

Национален форум по дентална медицина -гр.Банско,01-03 октомври 2021г.

Важна информация относно новата методика за заплащане при НУР

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЗС-РАЙОННА КОЛЕГИЯ-РУСЕ – 02.07.2021Г.

Уважаеми колеги,

      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС – гр.Русе се свиква Отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 02.07.2021 год. /петък/ от 16.00ч в зала „Европа“ на Доходно здание.

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на делегати на Общо събрание на БЗС-РК-Русе

2.Отчет на Председателя на БЗС-РК-Русе за дейността.

3.Отчет на Председателя на КК на БЗС-РК-Русе

4.Отчет на Председателя на КПЕ на БЗС – РК-Русе

5.Освобождаване от отговорност на досегашните председатели на УС,КК и КПЕ

6.Избор на УС,КК ,КПЕ и делегати за Конгреса на БЗС

7.Промени в Устава

8.Разни

       На събранието са поканени всички редовни членове на колегията.

Писмо относно въвеждане на електронна рецепта и запазване на хартиена такава и проект на наредба за допълнение на Наредба №4 от 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти