Теоретико – практически курсове на Асоциация София Дентал Мийтинг в гр.Русе

Русе 17-18 март 2012г.

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе-10.02.2012г.

Информация РЗОК

Директорът на РЗОК-Русе- г-н Калоян Копчев неофициално информира зъболекарите,които са договорни партньори,че трябва да бъдат много прецизни при снемането на статуси.С натрупването на информация в базата данни на РЗОК-Русе може лесно ежемесечно да се сравнява и да се установяват различия в статуса на един и същи пациент,който е бил снет от различни зъболекари,както и дали са били извършени абсурдни манипулации(напр.обтурация на вече екстрахиран зъб).След влизане в сила на задължителното електронно отчитане,такова сравняване ще е достъпно и за контролните органи на НЗОК.


Колеги,внимавайте при снемане на статуса!
Д-р Росица Илева,председател на УС на БЗС-РК-Русе

Важно!!! Писмо до РЗИ от Д-р Ангел Кунчев във връзка с автоклавите

01-16-2012_021_Pismo_do_dr.Kunchev_avtoklavi


01-20-2012_035_Do_Predsedatelite_na_RK_na_BZS_avtoklavi
PISMO_do_RZI_-_avtoklavi
 

Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на Извънболнична Дентална помощ,съгл. НРД 2012г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за актуално членство и неотнети права за ДЦ и МДЦ_2012


ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрация в друга РЗОК_2012
ДЕКЛАРАЦИЯ за рентген_2012
ДЕКЛАРАЦИЯ за СИДП_2012
ДЕКЛАРАЦИЯ липса н а промени_2012
ДЕКЛАРАЦИЯ не е с отнети права_2012
Декларация Прил 5- ГП ДЦ МДЦ_2012
Декларация Прил 5-ИП_2012
Заявление-дентална медицина_2012
Необходими документи 2012