Дентална академия „Родопи“ – 10-11 март 2023г., к.к. Пампорово

Регистрацията се осъществява на уебсайта на Дентална Академия РОДОПИ: www.r-academy.bg.
След като се регистрира участникът ще получи имейл с данните за банковия превод.
В 7-дневен срок може да се заплати таксата за регистрация. Ако транзакцията не се извърши в 7-дневен срок, регистрацията ще се счита за невалидна!!!
МОЛИМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ДА ПОПЪЛВАТ ЛПК В ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ!

НФДМ Мадарски конник – 10-11 февруари 2023, гр.Шумен

Важна информация относно електронното отчитане

Задължителна застраховка“Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия

     Уважаеми колеги,
     Във връзка с Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, всеки от членовете на БЗС-Районна колегия- Русе, който желае да се включи в групов застрахователен договор може да го направи, като заплати сумата от 51.00лв в срок до 23.11.2022г. Офертата е предоставена от ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“.Застрахователният период е една година.На всеки застрахован ще бъде издаден индивидуален застрахователен сертификат.Тези от вас, които желаят, могат да сключат задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ самостоятелно.

Важна информация и писмо от БЗС относно НЗИС