Важна информация относно електронното отчитане

Задължителна застраховка“Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия

     Уважаеми колеги,
     Във връзка с Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, всеки от членовете на БЗС-Районна колегия- Русе, който желае да се включи в групов застрахователен договор може да го направи, като заплати сумата от 51.00лв в срок до 23.11.2022г. Офертата е предоставена от ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“.Застрахователният период е една година.На всеки застрахован ще бъде издаден индивидуален застрахователен сертификат.Тези от вас, които желаят, могат да сключат задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ самостоятелно.

Важна информация и писмо от БЗС относно НЗИС

Писмо от БЗС и приложена към него кореспонденция с Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) относно подаване на работни листа за класификация на отпадъците съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС

Писмо по повод зачестили спекулации относно въвеждането на т.нар. електронно отчитане

123» ...   Last »