Лекционен ден, организиран от БЗС-РК-Варна с гост лектор проф. Д-р Павел Станимиров

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 22.10.2022г в аулата на Икономическия университет ще се състои лекционен ден с участието на гост лектор проф. Д-р Павел Станимиров с акцент на лекциите“Принципът на адекватните очаквания.Стандарт на грижа.Управление на риска.“

НФДМ – гр.Банско, 07-09 октомври 2022г.

13-ти семинар на РК на БЗС- Пловдив, 23-25 септември, с.Старосел

Предстои акредитация на събитието!

НФДМ – Велинград, 02-04 септември 2022, хотел“Здравец“, гр.Велинград

Анекс към НРД 2020-2022г.

Уважаеми колеги,

запознайте се с обнародвания днес в ДВ, бр.37/17.05.2022 г. Договор №
РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков
договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г.


123» ...   Last »