Писмо до институциите от БЗС, касаещо преговорния процес между БЗС и Надзорния съвет на НЗОК относно бюджета за дентална помощ за 2022г.

20-ти Научен Конгрес на БЗС- 16-18 юни 2022г, гр.Бургас

Уважаеми колеги, тук може да се запознаете с условията за участие в Научния Конгрес.

БЗС-Районна колегия ще подпомогне всеки един от участниците с 80лв от Конгресната такса.

Писмо от БЗС относно запитване на Д-р Николай Шарков до МЗ за заплащането на дентална помощ на бежанците от Украйна

Програма и съпътстващи курсове на НФДМ „Мадарски конник“, гр.Шумен – 8-10 април 2022г.

Отчетно събрание на БЗС-Районна колегия-Русе

Уважаеми колеги,

БЗС-Районна колегия-Русе Ви уведомява,че на 18 март 2022г /петък/ от 16.00 в зала Рига на хотел“Рига“ ще се проведе Отчетно събрание при следния дневен ред:

1.Отчет на Председателя на УС на БЗС-РК-Русе

2.Отчет на Председателя на Контролната комисия на БЗС-РК-Русе

3.Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика на БЗС-РК-Русе

4.Разни

Присъствието на делегатите е задължително.

«1234» ...   Last »