НФДМ – Велинград, 02-04 септември 2022, хотел“Здравец“, гр.Велинград

Анекс към НРД 2020-2022г.

Уважаеми колеги,

запознайте се с обнародвания днес в ДВ, бр.37/17.05.2022 г. Договор №
РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков
договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г.


Писмо относно договор за изменение и допълнение на НРД за дентални дейности между НЗОК и БЗС 2020-2022г.

Научен Конгрес на БЗС- 16-18 юни 2022г, гр.Бургас – програма и лектори

Един споделен лекционен ден с проф.Павел Станимиров – 21 май 2022г.,гр.София

«12345» ...   Last »