Скръбна вест

С голямо прискърбие Ви съобщаваме,че на 15.07. след кратко боледуване почина Д-р Мария Симеонова.

Поклонението ще се състои на 18.07. от 11.00ч в храм“Света Троица“.

Информация във връзка с личните данни

Писмо на БЗС


Отговор на Комисията за защита на личните данни

Информация относно издаване на болнични листи от лекари по дентална медицина

Писмо НОИ06072018

Застраховка „Професионална отговорност“

              Уважаеми колеги,

             В  Закон за здравето чл. 189, ал. 1 е записано, че всяко лечебно заведение е задължено да направи застраховка на членовете си за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. ‘’Булстрад’’ е наш партньор и ни предлага групова застраховка с такса 22,50 лв. за тримесечие. Всеки може сам да си направи тази застраховка или да се включи в тази групова.

        Д-р Светлана Бурова- Председател на УС на БЗС-РК-Русе

   

Окончателна примерна инструкция ,която всяко лечебно заведение трябва да изготви в качеството си на администратор на лични данни

Уважаеми колеги, тук можете да се запознаете с примерна инструкция – вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в лечебно заведение, изготвена от Комисията по дентална практика и професионална защита на БЗС с председател д-р Валентин Павлов и адв. Чутурков – юрист на БЗС и с направени допълнения от Комисията за защита на личните данни:


Окончателен вариант на Примерна Инструкция за ЛЗ_

123» ...   Last »