Среща на управителите на дентални центрове в България – 04.11.2011г.


Извънреден конгрес на БЗС – Варна 9- 10.12.2011 г.