Ръководството на БЗС-Русе

Председател на УС: Д-р Ченко Сотиров
Членове: Д-р Росица Илева
Д-р Фаня Благоева
Д-р Красимир Василев
Д-р Соня Еленкова
Д-р Роман Гюрчев
Д-р Радослав Енчев

Комисия по професионална етика

Председател: Д-р Eва Атаян
Членове: Д-р Цветанка Доганова
Д-р Цветан Трендафилов
Д-р Димитър Димитров
Д-р Гергана Мичева

Контролната комисия

Председател: Д-р Светлана Бурова
Членове: Д-р Емилиян Андреев
Д-р Милка Сербезова