Ръководството на БЗС-Русе

Председател на УС: Д-р Светлана Бурова
Членове: Д-р Росица Илева
  Д-р Фаня Благоева
  Д-р Галина Стоянова
  Д-р Соня Еленкова
  Д-р Цветан Трендафилов
  Д-р Радослав Енчев
 

Комисия по професионална етика

Председател: Д-р Цветанка Доганова
Членове: Д-р Петър Тодоров
  Д-р Мариета Георгиева
  Д-р Димитър Димитров
  Д-р Татяна Цанева
 

Контролната комисия

Председател: Д-р Емилиян Андреев
Членове: Д-р Гергана Мичева
  Д-р Роман Гюрчев