Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент /SARS-CoV-2/,подготвени от Медицински експертен съвет към Министерски съвет

04-22-2020 380 Pismo do US_Nasoki za povedenie


Pismo_Ananiev_materiali_Nasoki_povedenie_COVID19_MES_MS

Важно!!!Отмяна Отчетно- изборно събрание на 24.04.2020г.

Уважаеми колеги,във връзка с обявеното извънредно положение Ви уведомяваме,че с решение на УС на БЗС-Районна колегия-Русе се отменя Отчетно -изборното събрание до промяна на обстоятелствата ,касаещи провеждането на обществени мероприятия на закрито на територията на страната.

УС на БЗС-РК-Русе

Анекс към НРД за дентални дейности 2020-2022г.

04-14-2020 363 Pismo do US_Anex NRD 2020-2022


DID na NRD_dentalni deinosti_2020-2022_DV_14-04-2020
Методика неблагоприятни с корекция _вариант

Важно допълнение към заповеди относно преминаването на КПП ,публикувани на страницата на МЗ

04-10-2020 360 Pismo do US_Zapoved_RD-01-153_MZ_zapoved_RD-01-188_MZ


Zapoved_RD-01-153-25-03-2020_dostap_KPP
Zapoved_RD-01-188_dostap_med. specialisti

За лекарите по дентална медицина,които нямат сключен договор с НЗОК

https://bzs.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0/

«1234» ...   Last »