Важна информация относно новата методика за заплащане при НУР

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЗС-РАЙОННА КОЛЕГИЯ-РУСЕ – 02.07.2021Г.

Уважаеми колеги,

      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС – гр.Русе се свиква Отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 02.07.2021 год. /петък/ от 16.00ч в зала „Европа“ на Доходно здание.

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на делегати на Общо събрание на БЗС-РК-Русе

2.Отчет на Председателя на БЗС-РК-Русе за дейността.

3.Отчет на Председателя на КК на БЗС-РК-Русе

4.Отчет на Председателя на КПЕ на БЗС – РК-Русе

5.Освобождаване от отговорност на досегашните председатели на УС,КК и КПЕ

6.Избор на УС,КК ,КПЕ и делегати за Конгреса на БЗС

7.Промени в Устава

8.Разни

       На събранието са поканени всички редовни членове на колегията.

Писмо относно въвеждане на електронна рецепта и запазване на хартиена такава и проект на наредба за допълнение на Наредба №4 от 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Актуална информация относно Националния рамков договор

05-31-2021 263 Pismo do US na BZS_Metodika

Важна информация относно многобройните проблеми при работа с портала на НИСО,касаеща срока за стартиране на задължително онлайн отчитане на генерираните от ЛЗ за дентална помощ отпадъци

Срокът за предоставяне на годишни отчети чрез НИСО за отчетната 2020г. е удържен до 01.07.2021г.


04-29-2021 214 Pismo do US na BZS_pismo_Dr. Pavlov_godishni_otcheti_otpadaci
Pismo_240-29-04-2021_ot Dr. Pavlov_godishen_otchet_otpadaci
04-27-2021 208 Pismo do IAOS_udaljavane_srok_otchitane_otpadaci
04-27-2021 209 Pismo do MOSW_udaljavane_srok_otchitane_otpadaci

«1234» ...   Last »