Протокол от Извънредно Общо събрание

Протокол Общо събрание 12_10_2012г.

Информация рентгенови апарати

Уважаеми колеги,  

В брой 76/05.10.2012 г. на Държавен вестник беше публикувано Постановление 229/25.09.2012 г. за премахване лицензионния режим от Агенцията по ядрено регулиране на денталните рентгенови апарати за секторни снимки. Това увенча с блестящ успех продължилите няколко години усилия на Комисията по дентална практика и професионална защита при БЗС.

Поместваме текста на Постановлението.

            от УС на БЗС-РК-Русе


Постановление

Лекция от програмата на БЗС за ПМОЛДМ

Тема:  Орална патология.Болести на лигавицата на устната кухина.


Лектор: Д-р Павел Станимиров
Дата : 13 октомври 2012г. от 10.30ч в залата на Център по дентална медицина-Русе

7-ми Научен сипмозиум на БЗС

Информация

Извънредно Общо събрание

        Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви ,че на основание решение на УС на БЗС-РК-Русе от 13.07.2012г.

се свиква  Извънредно Общо събрание на 12 октомври 2012г/петък/ от 18.00ч. в

Залата на Център по дентална медицина -Русе при следния дневен ред:

Точка единствена: Избор на член на Управителния съвет на БЗС-РК-Русе и

избор на делегат за Конгреса на БЗС.