Важно!!!

Обръщение на УС на РК на БЗС – Русе

  Уважаеми колеги,  

                Специално за зъболекарите от Русенската колегия на БЗС е организирана кампания за контрол над хепатит Б. В клинична лаборатория „Здраве”, която се намира в Центъра по дентална медицина на ул.„Николаевска”66, ще ви бъдат направени две изследвания – за носителство на HVB и за титър на антитела. Общата цена за двете изследвания е 22.40 лв. Районната колегия на БЗС ще плати 10 лв. за всеки, който се включи в кампанията. Кръв ще се взема на ет.6, а не в приемното отделение на партера, за да бъде спестено време и да бъдат създадени максимални удобства за нашите колеги. Освен това ще бъдат създадени условия за анонимност на изследването и абсолютна дискретност за получените резултати. За целта ще бъде необходимо всеки да се регистрира първо при Ивелина Атанасова в магазина на Дунав БГ/работно време от 9.00ч до 17.00ч./. Работно време на лаборатория “Здраве” от 7.30 до 18.00ч .

  Колеги, недопустимо е през ХХІ век лекари да умират от хепатит Б. За това опасно заболяване отдавна има ваксина. Не разчитайте на чудеса, а се погрижете за себе си!   Управителният съвет на РК на БЗС Русе благодари на д-р Доганова за оказаното съдействие!

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе 13_07_2012

Регистриране на касови апарати на ЛДМ при повече от една практика

04-03-2012_204_Pismo_NAP_kasovi_aparati


otg20-00-167.10-07-2012

Стартиране на задължителното електронно отчитане на денталните лекари

РЗОК_отчитане

Изготвяне на проект на НРД за дентални дейности 2013г.

РЗОК_предложения