Среща на Випуск 1992г. на ФДМ-София

Среща на завършилите Софийския факултет 1992г. Мястото на срещата е бар“Кендъл“, гр.София, ул.“Шести септември“ № 55 – пряка на бул.“В.Левски“, до хотел „Даун Таун“, на 18 Май /петък/ – 20:30ч. Записване: Д-р Владо Ашиков тел:0888269833; e-mail: ashikov@spnet.net  

Среща между представители на РЗИ и БЗС-Русе -12.03.2012г

среща с РЗИ-Русе

Съобщение: такса битови отпадъци

            В съответствие с Решение № 44/29.12.2012 г. на Общинския съвет на гр. Русе ще бъде намалена таксата за битови отпадъци на зъболекарите. Всички колеги, които вече са получили съобщения за дължимите данък сгради и такса смет, и които имат на съобщението си цифрата 4.2 промила за битова смет, могат да сигнализират в Местни данъци и такси на ул. Котовск 1 в стая 3 или 5. Необходимо е да бъде представен документ, от който се вижда, че помещението се използва като зъболекарски кабинет. Такъв документ може да бъде нотариалният акт (ако там е вписано предназначението на имота), или разрешението за ползване от Дирекция строителен контрол.Евентуално да се носи копие от съдебната регистрация на фирмата и удостоверението от РЗИ.

Национален форум по дентална медицина -30.03.-01.04.2012г,гр.Плевен


Пролетен празник – 7 април 2012г.

Уважаеми колеги,
Районна колегия -Русе Ви кани на Пролетен празник на 7-и април 2012г.
в ресторант „Панорама“ на хотел „Рига“.
Куверт:15.00лв