12-и Научен Конгрес на БЗС,Бургас 15-17 юни 2012г.

Уважаеми колеги, 12-тият Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 15-17 юни 2012г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение на FDI. В научната програма на Конгреса ще изнесат лекции изявени лектори от България и чужбина. За първи път ще има и Постерна секция, която ще бъде изложена през всички дни на Конгреса. УЧАСТИЕ в 12-тия Научен Конгрес на БЗС, Срок за регистрация – до 31-ви май 2012г.Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 80 лв. Таксата не включва куверт за гала вечеря или гала коктейл! – Конгресна такса след 31.05.2012г. – 100 лв. РК на БЗС – Русе поема 60.00лв  от такса правоучастие на всички свои редовни членове!!! – Такса правоучастие за придружаващи лица, които не са лекари по дентална медицина – 50 % от стойността на таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за гала вечеря или гала коктейл! – Конгресна такса за специализанти, студенти и докторанти – 50 % от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за гала вечеря или гала коктейл! – Специализантите, студентите и докторантите, които участват с постери в постерната секция на 12-тия Научен конгрес, са освободени от такса правоучастие. – Стойност на куверт за гала вечеря или гала коктейл – 50 лв., краен срок 31.05.2012г. Събира се от РК заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за гала вечеря или гала коктейл! Такса правоучастие и куверт за гала вечеря или гала коктейл се събират от районните колегии / РК / на БЗС и се правят поименни списъци на участниците. NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО! Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент.

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе

Протокол от заседание на УС на БЗС-РК-Русе 04.05.2012г.

Среща на Випуск 1992г. на ФДМ-София

Среща на завършилите Софийския факултет 1992г. Мястото на срещата е бар“Кендъл“, гр.София, ул.“Шести септември“ № 55 – пряка на бул.“В.Левски“, до хотел „Даун Таун“, на 18 Май /петък/ – 20:30ч. Записване: Д-р Владо Ашиков тел:0888269833; e-mail: ashikov@spnet.net  

Среща между представители на РЗИ и БЗС-Русе -12.03.2012г

среща с РЗИ-Русе

Съобщение: такса битови отпадъци

            В съответствие с Решение № 44/29.12.2012 г. на Общинския съвет на гр. Русе ще бъде намалена таксата за битови отпадъци на зъболекарите. Всички колеги, които вече са получили съобщения за дължимите данък сгради и такса смет, и които имат на съобщението си цифрата 4.2 промила за битова смет, могат да сигнализират в Местни данъци и такси на ул. Котовск 1 в стая 3 или 5. Необходимо е да бъде представен документ, от който се вижда, че помещението се използва като зъболекарски кабинет. Такъв документ може да бъде нотариалният акт (ако там е вписано предназначението на имота), или разрешението за ползване от Дирекция строителен контрол.Евентуално да се носи копие от съдебната регистрация на фирмата и удостоверението от РЗИ.