Лекционно практически курс – 11.02.2012,гр.София

Componeer-новата система за директно композитно фасетиране

НРД 2012г.

Национален рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2012г.
Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012г. между НЗОК и БЗС

Оферти за Автоклави

Автоклави Оферта 1

Автоклав оферта 16л

Електронно отчитане на денталните лекари в Интегрираната информационна система на НЗОК

От 01. 01. 2012 г. няма да се промени начина на отчитане на денталните лекари. Представянето на дейността на денталните лекари с електронния отчетен документ няма да бъде задължително до средата на 2012 г. То ще бъде (както и до сега) допълнение към отчетните документи, като данните ще служат само за тестване на модул „Искове на ПИДП и СИДП” в интегрираната информационна система на НЗОК. Новото е, че от началото на следващата година лекарите по дентална медицина ще могат да ползват електронни фактури при отчитане и заплащане на дейността им. За целта изпълнителите на ДП следва да притежават валиден квалифициран електронен подпис. За повече подробности информация може да се получи от софтуерната фирма, която обслужва всяка дентална практика.   РЗОК – Русе РК на БЗС – Русе

Коледно парти

Уважаеми колеги, На 22.12.2011 ще се проведе годишното коледно парти на Районна колегия-Русе.