Заповед №РД-01-675/25.11.2020г. и Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на проф.д-р Костадин Ангелов -Министър на здравеопазването относно предприемане на противоепидемични мерки на териоторията на Република България

Zapoved_RD-01-675-25-11-2020_merki_rabotodateli_zavedeniya_obshtestveni_mesta


Zapoved_RD-01-677-25-11-2020_merki_uchebni_zavedeniya_detski_gradini_MOLove

Задължителна застраховка“Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“

             Уважаеми колеги,

             Във връзка  с Наредбата за задължителното застраховане на лицата ,упражняващи медицинска професия,всеки от членовете на БЗС-Районна колегия- Русе,който желае да се включи в групов застрахователен договор може да го направи ,като заплати сумата от 51.00лв /застрахователния период е една година/ в срок до 25.11.2020г. .Офертата е  предоставена от ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“.На всеки застрахован ще бъде издаден индивидуален застрахователен сертификат.Тези от вас ,които желаят, могат да сключат задължителна застраховка „Отговорност на лицата,които упражняват медицинска професия“ самостоятелно.

ЗАПОВЕД № РД-19-7/29.10.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 КЪМ НЕЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 45, АЛ. 2 НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2021Г.

Заповед


Приложение №8