Национален форум по дентална медицина „Мадарски конник“- гр.Шумен, 23-24 февруари 2024г

Важна информация

Писмо от проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването относно отлагане на задължителното отчитане към НЗИС на дейностите извън обхвата на НЗОК до 01.04.2024г.