19-и Конгрес на Балканско стоматологично общество ( BaSS) -24.04 – 27.04.2014г.,Белград,Сърбия

Obiava 19th Congress BaSS 2014_BZS

Статистическа отчетност на лечебните заведения

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че в срок до 14.02.2014г. трябва да предадете в РЗИ попълнен статистически формуляр „З”-365 –

Отчет на лечебните заведения за извънболнична помощ и съответните приложения към него.

Формулярите се получават в РЗИ, стая  №1. Лице за контакти: инж. В. Христова – тел. 082/83-45-14.

от УС на РК на БЗС- гр. Русе

Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ съгл. НРД за ДД-2014г.

Дентална помощ_2014

Национален форум по дентална медицина – гр.Шумен -31.01-02.02.2014г

Programa NFDM-Shumen

Покана за Коледен бал

Уважаеми колеги,

РК на БЗС -Русе Ви кани на Коледен бал, които ще се състои

на 20.12. 2013г. от 19.30ч. в ресторант „Адмирал“.

Куверт:20.00 лв

Краен срок за записване: 13.12.2013г

За допълнителна информация и записване :Ивелина Атанасова – тел: 082/834231 и 0885/333269