Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ,съгл. НРД за ДД -2015

Уважаеми колеги,

желателно е в срок до 28.01.2015г да подадете документи за сключване на договор с РЗОК.


2015 необходими документи ДП

   

Comments are closed