Съобщение: такса битови отпадъци

            В съответствие с Решение № 44/29.12.2012 г. на Общинския съвет на гр. Русе ще бъде намалена таксата за битови отпадъци на зъболекарите. Всички колеги, които вече са получили съобщения за дължимите данък сгради и такса смет, и които имат на съобщението си цифрата 4.2 промила за битова смет, могат да сигнализират в Местни данъци и такси на ул. Котовск 1 в стая 3 или 5. Необходимо е да бъде представен документ, от който се вижда, че помещението се използва като зъболекарски кабинет. Такъв документ може да бъде нотариалният акт (ако там е вписано предназначението на имота), или разрешението за ползване от Дирекция строителен контрол.Евентуално да се носи копие от съдебната регистрация на фирмата и удостоверението от РЗИ.

Национален форум по дентална медицина -30.03.-01.04.2012г,гр.Плевен


Пролетен празник – 7 април 2012г.

Уважаеми колеги,
Районна колегия -Русе Ви кани на Пролетен празник на 7-и април 2012г.
в ресторант „Панорама“ на хотел „Рига“.
Куверт:15.00лв

Годишно отчетно събрание на БЗС-РК-Русе

На 7 април 2012г/събота/ от 17.00ч в конферентна зала на х-л „Рига“ ще се проведе отчетно събрание на БЗС-Районна колегия -Русе
                                         Дневен ред:
1.Отчет на председателя на УС на БЗС-РК-Русе за дейността през 2011г.
2.Отчет на Председателя на КК на БЗС-РК-Русе за 2011г
3.Отчет на председателя на КПЕ на БЗС-РК-Русе за 2011г
4.Промени в Устава на БЗС-РК-Русе
5.Разни

Председател на УС на БЗС-РК-Русе

Д-р Росица Илева

Теоретико – практически курсове на Асоциация София Дентал Мийтинг в гр.Русе

Русе 17-18 март 2012г.