Съобщение: такса битови отпадъци

            В съответствие с Решение № 44/29.12.2012 г. на Общинския съвет на гр. Русе ще бъде намалена таксата за битови отпадъци на зъболекарите. Всички колеги, които вече са получили съобщения за дължимите данък сгради и такса смет, и които имат на съобщението си цифрата 4.2 промила за битова смет, могат да сигнализират в Местни данъци и такси на ул. Котовск 1 в стая 3 или 5. Необходимо е да бъде представен документ, от който се вижда, че помещението се използва като зъболекарски кабинет. Такъв документ може да бъде нотариалният акт (ако там е вписано предназначението на имота), или разрешението за ползване от Дирекция строителен контрол.Евентуално да се носи копие от съдебната регистрация на фирмата и удостоверението от РЗИ.

Comments are closed