Предконгресен лекционен и практически курс -15 юни 2023г, гр.Бургас

21-и Научен конгрес на БЗС – 15-17 юни 2023г, гр.Бургас

Уважаеми колеги,
Публикуваме Ви условията по участието на редовните членове на БЗС в 21-ия Научен конгрес на БЗС, който ще се проведе от 15 до 17 юни 2023г в гр.Бургас
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 200 лв. до 23.05.2023 г. Таксата включва участие в тържественото откриване, коктейл и участие в лекционната програма.
• Конгресна такса след 23.05.2023 г. – 250 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Регистрацията се извършва в районните колегии на БЗС като се депозират необходимите суми и се предоставят данни за издаване на фактура.
Районна колегия-Русе ще подпомогне всеки един от участниците с 100лв от Конгресната такса.
Таксата за участие в лекционната програма не включва предконгресния лекционен и практически курс!
• Онлайн излъчване на научната програма – 160 лв. Регистрацията и заплащането се извършват онлайн на сайта на БЗС.
• Галавечеря – стойност на куверт 90 лв., до 300 участника. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата. Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЯСТО!
При желание да се включат в първата вечеря на 14.06.2023 г. /сряда/, кувертът е в размер на 70 лв.
Откриването на 21-ия Научен конгрес на БЗС ще се състои на 15.06.2023 г. /четвъртък/ от 19:00 ч. в Морската градина, сцена „Охлюва“ и „Морско казино“. Научната част ще се проведе в Конгресен център – пристанище Бургас на 16 и 17.06.2023 г. Регистрацията на участниците ще започне от 15.06.2023 г. /четвъртък/ 14:00 ч. – 18:00 ч. и от 08:00 ч.- 14:00 ч. на 16.06.2023 г. /петък/ в Конгресния център – пристанище Бургас.
В прикачения файл може да се запознаете с Научната програма за 21-ия Научен конгрес на БЗС.