Писмо от председателя на УС на БЗС Д-р Николай Шарков относно писмо на МЗ 26-00-263/15.06.2023, изпратено до директорите на РЗИ, относно въвеждане на информация в НЗИС

Анекс към НРД за дентални дейности за 2020-2022г.

Публикуван в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г., Договор № РД-НС-01-3-9 от 22 май 2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.