Указания до изпълнителите на дентална помощ по договори с НЗОК

Писмо от д-р Георги Сойтариев, Зам.-председател на УС на БЗС и председател на КИПНРД на БЗС, във връзка с решение № РД-НС-04-74/28.06.2024 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Указания до изпълнителите на дентална помощ по договор с НЗОК

Писмо с изх. № 322 от 27.03.2024 г

Писмо с изх. № 557 от 29.05.2024

Писмо с изх. № 591 от 19.06.2024 г.