Отчетно събрание на БЗС-Районна колегия-Русе

Уважаеми колеги,

БЗС-Районна колегия-Русе Ви уведомява,че на 17 март 2023г /петък/ от 16.00 в зала Рига на хотел“Рига“ ще се проведе Отчетно събрание при следния дневен ред:

1.Отчет на Председателя на УС на БЗС-РК-Русе

2.Отчет на Председателя на Контролната комисия на БЗС-РК-Русе

3.Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика на БЗС-РК-Русе

4.Промени в Устава на БЗС-РК-Русе

5.Разни

Присъствието на делегатите е задължително.

Comments are closed