Статистическа отчетност на лечебните заведения

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че в срок до 14.02.2014г. трябва да предадете в РЗИ попълнен статистически формуляр „З”-365 –

Отчет на лечебните заведения за извънболнична помощ и съответните приложения към него.

Формулярите се получават в РЗИ, стая  №1. Лице за контакти: инж. В. Христова – тел. 082/83-45-14.

от УС на РК на БЗС- гр. Русе

Comments are closed